CZ SK
Kategorie

Mechaniky LD seating

Mechanika AT

automaticky nastaví tuhost pohybu opěradla a sedáku dle hmotnosti uživatele.


Mechanika TI

nadstandardně velký úhel otevření opěradla, 11 pozic a úhlů blokace opěradla, snadné nastavení tuhosti mechaniky výsuvným ovladačem na boku sedáku v operačním dosahu uživatele.


Mechanika SY

mechanismy zajišťují neustálý kontakt opěradla se zády sedícího, synchronizovaně se naklání zároveň sedák židle. Dochází ke správnému držení zad. Úhel náklonu opěradla a sedáku je každý jiný, aby zabezpečil uživateli židle nejvhodnější ergonomii a dynamiku sezení. Sedák a opěrák lze blokovat v požadované pozici. Sílu pohybu a přítlaku opěradla vůči zádům si uživatel individuálně nastavuje. Součástí mechaniky je ovládání výšky sezení.

 

Mechanika SYS

mechanismus zajišťuje, že bez ohledu na to, jestli je uživatel židle v určité pracovní poloze nebo se zaklání a předklání na židli, tak je opěradlo neustále v kontaktu s jeho zády, čímž dochází k navození správného držení zad a současně se přesně v daném poměru synchronizovaně naklání i sedák židle. Úhel náklonu opěradla a sedáku je tedy jiný, aby zabezpečil uživateli židle co nejlepší ergonomii sezení a přímo pobízí k dynamickému sezení. Pohyb sedáku a opěradla se dá zablokovat v požadované pozici. Sílu pohybu a tedy i přítlaku opěradla vůči zádům uživatele si uživatel židle individuálně nastaví otočením přídavné páčky. Součástí mechaniky je i ovládání výšky sezení.


Mechanika H

je zakomponovaná do židlí a křesel, které jsou designově navrženy tak, že opěradlo a sedák tvoří jednu nedělenou kompaktní ergonomicky vytvarovanou linii a tedy se úhel sedáku a opěráku před pístem nemění. Má výrazně předsunutý bod otáčení mechanismu, což je pro uživatele velmi příjemné a pohodlné. Uživatel může pohyb a tím i náklon korpusu židle zablokovat v několika pozicích a individuálně si nastaví sílu pohybu opěradla. Součástí mechaniky je i ovládání výšky sezení.


Mechanika M

tento mechanismus neovlivňuje náklon sedáku. Po odjištění je opěradlo určitou danou silou neustále v kontaktu se zády uživatele. Opětovnou blokací je možno nastavit úhel sklonu opěradla. Většinou je součástí tohoto mechanismu i zařízení, kterým je možné nastavit výšku opěradla. To se provádí odjištěním a po nalezení vhodné pozice opětovným zajištěním ovladače. Součástí mechaniky je i ovládání výšky sezení.

 

Mechanika kontakt permanet CP

mechanika zajišťuje správné sezení uživatele pomocí volitelnému přítlaku opěradla na záda. Mechanismus se nastavuje podle váhy uživatele. Dvoupákovým systémem se ovládá výška sezení, nastavení pohybu opěráku a blokace sklonu opěradla v 5 pozicích.

cookie_base

popis cookie_base

Zjistit více »
Nastavení
X

cookie_base

text cookie_base

Zjistit více »
Detailní nastavení
Detailní nastavení
Detailní nastavení