CZ SK
Kategorie

Geografie, geologie, paleontologie

Značky a parametry
Zadejte max. cenu
0 Kč
40112
Filtrovat
 Akce
 Novinky
 Skladem

Výrobce:    

Zrušit filtr
Na stránce:

Středoatlantický hřbet

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1017594
Reliéfní model Středoatlantického hřbetu. Vulkanické pohoří vzniklé posuvem zemských desek v Atlantiku. Měřítko 1:320.000.000. Z PVC.
 
  8 922 Kč
  10 796 Kč

Řez sopkou

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1017595
Názorný řez sopkou. Cesta magmatu z hlubin Země na povrch. Z PVC.
 
  5 205 Kč
  6 298 Kč

Reliéfní globus

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018440
Stolní globus s osvětlením. Dvojí kartografické zobrazení se 3D reliéfem pohoří. Při vypnutém světle viditelné fyzikální zobrazení, při zapnutém politické zobrazení s hranicemi států.
 
  2 093 Kč
  2 533 Kč

Sbírka vulkanických hornin a nerostů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018442
Sada 24 typických vulkanických hornin a nerostů. V plastovém třídícím boxu. Seznam s českými názvy. Velikost 3 - 5 cm. Např. bazalt, láva, ryolit, pemza, sopečný popel, augit, obsidián aj.
 
  2 671 Kč
  3 232 Kč

Sbírka hornin, 24 kusů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018443
Sada 24 hornin v plastovém třídícím boxu. Seznam s českými názvy. Velikost 3 - 5 cm. Magmatické (vyvřelé) horniny, usazené horniny, metamorfované (přeměněné) horniny.
 
  2 671 Kč
  3 232 Kč

Sbírka minerálů, 24 kusů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018444
24 nerostů v plastovém třídícím boxu. Seznam s českými názvy. Velikost 3 - 5 cm. Prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, boráty, sulfáty, fosfáty, silikáty, organické sloučeniny.
 
  2 671 Kč
  3 232 Kč

Vulkanické horniny

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018462
Sada 3 sáčků se 3 vzorky. Láva, pemza, sopečné sklo.
 
  1 124 Kč
  1 360 Kč

Mohsova stupnice tvrdosti

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018488
Soubor 10 nerostů ve stupnici od 1 do 10 dle tvrdosti. V plastovém třídícím boxu. Mastek, sádrovec, kalcit, fluorit, apatit, živec, křemen, topaz, korund, diamant.
 
  856 Kč
  1 036 Kč

Archaeopteryx Lithographica

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018509
Odlitek zkameněliny Archaeopteryxe ze zachovalého nálezu z Bavorska. Přechodová forma živočišného druhu mezi plazy a ptáky, žijícího před 150 - 200 miliony let.
 
  8 097 Kč
  9 797 Kč

Amonit

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018511
Zkamenělina amonita z období křídy (cca 90 milionů let). Naleziště Madagaskar. Velikost 5 - 9 cm.
 
  760 Kč
  920 Kč

Sbírka zkamenělin I.

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018512
Sada 20 fosílií v dřevěném kufříku. Reprezentativní výběr typických představitelů daného časového údobí. Chronologicky číslováno od prekambria po pleistocén. Německý popis s českým překladem.
 
  6 637 Kč
  8 031 Kč

Sbírka zkamenělin II.

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018513
Sada 40 fosílií v dřevěném kufříku. Reprezentativní výběr typických představitelů daného časového údobí. Chronologicky číslováno od prekambria po pleistocén. Německý popis s českým překladem.
 
  11 540 Kč
  13 963 Kč

Amonit - řez

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1021538
Zkamenělina amonita z období křídy (cca 90 milionů let). Naleziště Madagaskar. Rozřezáno na dvě poloviny. Velikost 8 - 12 cm.
 
  1 377 Kč
  1 666 Kč

Kolekce 20 kovů používaných v průmyslu

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON1040083
20 různých kovů. Hořčík, hliník, křemík, měď, molybden, stříbro, antimon, telur, cer a další.
 
4 384 Kč
4 209 Kč
5 305 Kč
5 093 Kč

Kolekce 20 základních minerálů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON1040084
20 minerálů nejčastěji obsažených v zemské kůře.
 
2 287 Kč
2 242 Kč
2 767 Kč
2 713 Kč

Petrografická kolekce 20 hornin

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON1040085
20 typických zástupců vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin.
 
2 681 Kč
2 628 Kč
3 244 Kč
3 180 Kč

Kolekce horninotvorných minerálů, 10 minerálů a 30 hornin

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON1040086
Kombinace 10 horninotvorných minerálů a 30 hornin.
 
4 537 Kč
4 449 Kč
5 490 Kč
5 383 Kč

Geologické kladívko

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON2015764
Cenově výhodné kladívko z oceli vynikající kvality.
 
1 399 Kč
1 343 Kč
1 693 Kč
1 625 Kč

Sbírka fosílií

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATFOSSET
4 sbírkové krabice s 18 fosíliemi.
 
  19 370 Kč
  23 438 Kč

Sbírka hornin, 21 kusů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATHORSET
2 sbírkové krabice s 21 horninami.
 
  11 440 Kč
  13 842 Kč

Sbírka minerálů, 30 kusů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATMINSET
5 zasklených krabic. 30 minerálů. Halogenidy, sulfidy, oxidy, křemičitany aj.
 
  13 390 Kč
  16 202 Kč

Vývoj života na Zemi

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATNV01
Nástěnná vitrina znázorňující vývoj života v geologických obdobích Peleozoikum, Mezozoikum a Kenozoikum. 19 kusů zkamenělin charakteristických pro naše území.
 
  33 150 Kč
  40 112 Kč

Horniny

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATNV02
Nástěnná vitrina představující typické zástupce hornin z našeho území i ze světa. Vyvřelé, usazené a přeměněné. 28 kusů.
 
  33 150 Kč
  40 112 Kč

Minerály

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATNV03
Nástěnná vitrina představující typické zástupce minerálů z našeho území i ze světa. Prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, sírany a křemičitany. 35 kusů.
 
  33 150 Kč
  40 112 Kč
Na stránce: