CZ SK
Kategorie

Geografie, geologie, paleontologie

Značky a parametry
Zadejte max. cenu
0 Kč
39494
Filtrovat
 Akce
 Novinky
 Skladem

Výrobce:    

Zrušit filtr
Na stránce:

Středoatlantický hřbet

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1017594
Reliéfní model Středoatlantického hřbetu. Vulkanické pohoří vzniklé posuvem zemských desek v Atlantiku. Měřítko 1:320.000.000. Z PVC.
 
  9 283 Kč
  11 232 Kč

Řez sopkou

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1017595
Názorný řez sopkou. Cesta magmatu z hlubin Země na povrch. Z PVC.
 
  5 433 Kč
  6 574 Kč

Reliéfní globus

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018440
Stolní globus s osvětlením. Dvojí kartografické zobrazení se 3D reliéfem pohoří. Při vypnutém světle viditelné fyzikální zobrazení, při zapnutém politické zobrazení s hranicemi států.
 
  2 219 Kč
  2 685 Kč

Sbírka vulkanických hornin a nerostů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018442
Sada 24 typických vulkanických hornin a nerostů. V plastovém třídícím boxu.  Velikost 3 - 5 cm. Např. bazalt, láva, ryolit, pemza, sopečný popel, augit, obsidián aj.
 
  2 755 Kč
  3 334 Kč

Sbírka hornin, 24 kusů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018443
Sada 24 hornin v plastovém třídícím boxu. Seznam s českými názvy. Velikost 3 - 5 cm. Magmatické (vyvřelé) horniny, usazené horniny, metamorfované (přeměněné) horniny.
 
  2 755 Kč
  3 334 Kč

Sbírka minerálů, 24 kusů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018444
24 nerostů v plastovém třídícím boxu. Velikost 3 - 5 cm. Prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, boráty, sulfáty, fosfáty, silikáty, organické sloučeniny.
 
  2 755 Kč
  3 334 Kč

Vulkanické horniny

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018462
Sada 3 sáčků se 3 vzorky. Láva, pemza, sopečné sklo.
 
  1 163 Kč
  1 407 Kč

Mohsova stupnice tvrdosti

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
3B1018488
Soubor 10 nerostů ve stupnici od 1 do 10 dle tvrdosti. V plastovém třídícím boxu. Mastek, sádrovec, kalcit, fluorit, apatit, živec, křemen, topaz, korund, diamant.
 
  888 Kč
  1 074 Kč

Kolekce 20 kovů používaných v průmyslu

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON1040083
20 různých kovů. Hořčík, hliník, křemík, měď, molybden, stříbro, antimon, telur, cer a další.
 
3 694,21 Kč
3 652,89 Kč
4 470 Kč
4 420 Kč

Kolekce 20 základních minerálů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON1040084
20 minerálů nejčastěji obsažených v zemské kůře.
 
2 287 Kč
2 242 Kč
2 767 Kč
2 713 Kč

Petrografická kolekce 20 hornin

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON1040085
20 typických zástupců vyvřelých, sedimentárních a metamorfovaných hornin.
 
2 681 Kč
2 611,57 Kč
3 244 Kč
3 160 Kč

Kolekce horninotvorných minerálů, 10 minerálů a 30 hornin

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON1040086
Kombinace 10 horninotvorných minerálů a 30 hornin.
 
4 537 Kč
4 449 Kč
5 490 Kč
5 383 Kč

Geologické kladívko

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
CON2015764
Cenově výhodné kladívko z oceli vynikající kvality.
 
1 347,11 Kč
1 330,58 Kč
1 630 Kč
1 610 Kč

Sbírka fosílií

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATFOSSET
5 sbírkových krabic s cca 22 fosíliemi.
 
  13 184 Kč
  15 953 Kč

Sbírka hornin

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATHORSET
3 sbírkové krabice s cca 20-ti exponáty.
 
11 440 Kč
11 264 Kč
13 842 Kč
13 629 Kč

Sbírka minerálů

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATMINSET
5 zasklených krabic. Cca 34 minerálů. Halogenidy, sulfidy, oxidy, křemičitany aj.
 
  13 184 Kč
  15 953 Kč

Vývoj života na Zemi

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATNV01
Nástěnná vitrina znázorňující vývoj života v geologických obdobích Peleozoikum, Mezozoikum a Kenozoikum.
 
33 150 Kč
32 640 Kč
40 112 Kč
39 494 Kč

Horniny

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATNV02
Nástěnná vitrina představující typické zástupce hornin z našeho území i ze světa. Vyvřelé, usazené a přeměněné. 28 kusů.
 
33 150 Kč
32 640 Kč
40 112 Kč
39 494 Kč

Minerály

Kód
Popis/Rozměry
 
Cena bez DPH
Cena s DPH
NATNV03
Nástěnná vitrina představující typické zástupce minerálů z našeho území i ze světa. Prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy, uhličitany, sírany a křemičitany. 35 kusů.
 
33 150 Kč
32 640 Kč
40 112 Kč
39 494 Kč
Na stránce:

cookie_base

popis cookie_base

Zjistit více »
Nastavení
X

cookie_base

text cookie_base

Zjistit více »
Detailní nastavení
Detailní nastavení
Detailní nastavení